Aplikuj

    1. Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest ERVIGO PL Sp. z o.o., ul. Ostrowska 13C, 18-300 Zambrów, tel. +48 533 008 143, e-mail: office@ervigo.com.pl
    2. W sprawach Danych osobowych możesz kontaktować się w sprawach dotyczących ochrony Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci praw drogą mailową (iodo@ervigo.com.pl) lub pisemnie na adres: Inspektor IODO ERVIGO PL Sp. z o.o., ul. Ostrowska 13C, 18-300 Zambrów
    3. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy), a w zakresie innych danych osobowych podanych w dokumentach aplikacyjnych, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie Twojej zgody (art. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Czytaj więcej